Skip to main content

Inauguro el bloc amb la presentació del projecte. Aquest és el briefing que vaig fer per donar-me a conèixer a tothom que volia saber del projecte.

El nom original del projecte va ser “essència”, doncs tractava de resumir en una paraula el que volia aconseguir, ser fidel a la meva essència, a la meva forma de ser, als meus valors. Coincidia, a més, amb com anomena la FEEC els pics a triar del repte dels “100 cims”, pics essencials.

Amb posterioritat, i amb l’interès de fer difusió del projecte, vem batejar-lo “La 100 pics”, en línia al repte esportiu de pujar 100 cims en 12 setmanes. Tot i que la paraula pics no és estrictament correcte (és una tipologia de cim), vem preferir ser respectuosos amb el repte de la FEEC, mantenint una certa distància amb el nom.

La informació de projecte la tenim parcialment reflectida a la web i també a instagram (@la100pics).

briefing del proejcte